Oppgave 5.1.6.27
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Bidra til videreutvikling av skogsveinettet gjennom veiledning, bistand i arbeidet med kommunale hovedplaner for skogsveier og tilstandsregistrering av eldre veier.


Bakgrunnsinformasjon