Oppgave 5.1.8.6
Alle embetene LMD KMD Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal medvirke til at jordvernet ivaretas i kommunale og regionale planer, i tråd med Stortingets behandling av regjeringens jordvernstrategi.


Bakgrunnsinformasjon