Oppgave 5.1.8.7
Alle embetene KMD KLD LMD Miljø og klima Areal, by og samfunn

Fylkesmannen skal  bidra til at regionale og kommunale planer i fjell og utmark avklarer langsiktige utbyggingsgrenser og sikrer balanse mellom utbygging og vern. 


BakgrunnsinformasjonRegjeringen.no; formidling og veiledning i spørsmål om planlegging og byutvikling: http://www.planlegging.no

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/