Oppgave 5.1.9.1
Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Informere og veilede kommunene om mål, innhold og metoder i arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap.


Bakgrunnsinformasjon