Oppgave 5.1.10.10
Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Utarbeide årlig risikobasert plan for kontroller i henhold til Landbruksdirektoratets veiledninger innen 1.4. Bekreftelse på at kontrollplan er utarbeidet sendes Landbruksdirektoratet. 


Bakgrunnsinformasjon

  Informasjon om kontrollarbeid: http://www.fm-nett.no/landbruk...