Oppgave 5.1.10.14
Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Prognosere erstatningsomfanget ved skader grunnet klima.


Bakgrunnsinformasjon