Oppgave 5.2.1.1
Alle embetene ASD Folk og samfunn

Følge opp og veilede kommuner som har mottatt tilskudd til utvikling av sosiale tjenester og tiltak i kommunene etter sosialtjenesteloven for å sikre forankring, framdrift og faglig kvalitet.


Bakgrunnsinformasjon

  • Tilskudd til utvikling av sosiale tjenester i NAV-kontor

https://www.nav.no/no/NAV+og+samfunn/Samarbeid/Tilskudd+gjennom+NAV/Tilskudd+til+kommuner+og+NAV-kontor/kunngj%C3%B8ring-2017-tilskudd-til-utvikling-av-sosiale-tjenester-i-nav-kontoret-tilskudd-til-oppf%C3%B8lgingstjenester-i-bolig