Oppgave 5.2.4.5
Alle embetene LMD Miljø og klima

Arbeide for økt produksjon og bruk av bioenergi i samarbeid med Innovasjon Norge.


Bakgrunnsinformasjon