Oppgave 5.2.6.1
Alle embetene KMD BLD HOD JD KLD LMD Areal, by og samfunn Helsedirektoratet

Fylkesmannen skal samordne statlige interesser og bidra til at fylkeskommunen og kommunene får et mest mulig helhetlig bilde av statens forventninger og krav i planleggingen.


Bakgrunnsinformasjon