Oppgave 5.2.6.5
FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Areal, by og samfunn

Bidra til at reinbeitedistriktene har utarbeidet distriktsplaner som et viktig grunnlag for kommunale og fylkeskommunale planleggingsprosesser.


Bakgrunnsinformasjon