Oppgave 5.2.6.6
Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

Formidle nasjonal politikk for jordvern og kulturlandskap.


Bakgrunnsinformasjon

Innst. 56 S (2015-2016) Innstilling fra næringskomiteen om nasjonal jordvernstrategi: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/innstillinger/stortinget/2015-2016/inns-201516-056.pdf