Oppgave 5.2.6.7
Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

Bidra til at kommunene etablerer langsiktige utbyggingsgrenser mot de viktigste landbruksarealene, samt stille krav om effektiv utnyttelse av eksisterende og planlagte utbyggingsområder.


Bakgrunnsinformasjon