Oppgave 5.2.6.8
Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

Belyse konsekvenser og ivareta landbrukets- og reindriftens interesser i arealplansaker, saker etter naturmangfoldloven og ved større tiltak og prosesser.


Bakgrunnsinformasjon