Oppgave 5.2.6.10
Alle embetene LMD Areal, by og samfunn

Bidra til at kommunene rapporterer korrekt gjennom KOSTRA-landbruk.


Bakgrunnsinformasjon