Oppgave 5.2.7.10
Alle statsforvaltere JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Sende ukerapport og situasjonsrapport til DSB iht. gjeldende rutiner og retningslinjer.


Bakgrunnsinformasjon