Oppgave 5.2.7.13
FMOS FMOA FMHE FMTL FMNO FMTR FMFI JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Bistå i regionvis innføring av nye brukergrupper for å sikre størst mulig samfunnsmessig gevinst av landsdekkende Nødnett, med spesiell fokus på viktige samfunnssikkerhetsaktører i fylket.


Bakgrunnsinformasjon