Oppgave 5.2.8.3
FMHE FMBU FMHO FMTL FMTR BLD Helsetilsynet

Koordinerende fylkesmann for tilsynet med Bufetat skal samordne det regionale samarbeidet og være bindeleddet til Bufetat i regionen.


Bakgrunnsinformasjon

Tilsyn med Bufetat – avtale om regionalt samarbeid Brev fra Statens helsetilsyn til Landets fylkesmenn 30. august 2016 (Losen – intranett)