Oppgave 5.2.8.4
FMOA FMHE FMAV FMHO FMTL FMTR HOD Helsetilsynet

Statens helsetilsyn har utpekt en fylkesmann i hver helseregion som kontaktfylkesmann for oppgaver som gjelder spesialisthelsetjenesten. For Helseregion Sør-Øst deler tre embeter  på oppgaven: Fylkesmannen i Oslo og Akershus (Oslo, Akerhus og Buskerud), Fylkesmannen i Hedmark (Hedmark, Oppland og Østfold) og Fylkesmannen i Agder (Agder, Telemark og Vestfold). De øvrige kontaktfylkesmennene er Fylkesmannen i Hordaland (Helseregion Vest), Fylkesmannen i Sør-Trøndelag (Helseregion Midt-Norge) og Fylkesmannen i Troms (Helseregion Nord).


Bakgrunnsinformasjon

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om (de tidligere) kontaktfylkeslegenes (nå kontaktfylkesmennenes) rolle og funksjon (Losen – intranett)