Oppgave 5.2.8.5
FMOA FMHE FMOP FMBU FMHO FMNO FMTR HOD Helsetilsynet

Tilsynet med de fylkesovergripende helseforetakene skal samordnes og harmoniseres av fylkesmannen i begge fylkene. Dette gjelder Helse Fonna HF (Fylkesmannen i Hordaland, etter avtale med Fylkesmannen i Rogaland), UNN/Narvik HF (Fylkesmannen i Troms sammen med Fylkesmannen i Nordland), Vestre Viken HF (Fylkesmannen i Buskerud sammen med Fylkesmannen i Oslo og Akershus) og Sykehuset Innlandet HF (Fylkesmannen i Hedmark sammen med Fylkesmannen i Oppland).


Bakgrunnsinformasjon

Statens helsetilsyns rapport av 21. desember 2004 om (de tidligere) kontaktfylkeslegenes (nå kontaktfylkesmennenes) rolle og funksjon (Losen – intranett)

Retningslinjer for tilsynsmyndighetenes møter med de regionale helseforetakene Internserien 8/2010 3. utg. februar 2013 (Losen – intranett)