Oppgave 5.3.2.5
FMHO KD Barnehage og opplæring Tilskudd og økonomiske virkemidler

Forvalte tilskudd og gjennomføre andre oppgaver knyttet til opplæring innenfor kriminalomsorgen. 


Bakgrunnsinformasjon