Oppgave 5.3.4.2
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Oppfølging av personer mellom 18 og 49 år med langtidsopphold i institusjon.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/Documents/Helsedirektoratet/Dokument/Styringsportalen/Oppf%C3%B8lging%20av%20personer%20i%20alderen%2018-49%20i%20institusjon.pdf 

http://www.fm-nett.no/Documents/Helsedirektoratet/Dokument/Styringsportalen/Skjema%20til%20utfylling%20pr.%2031.pdf