Oppgave 5.3.8.9
Alle statsforvaltere BLD Tilsyn Helsetilsynet

I tillegg til tilsyn som fremgår av tildelingsbrevets oppdrag, skal fylkesmannen etter egen risikovurdering føre tilsyn med kommunal barneverntjeneste og Bufetat, og avgjør selv form og omfang på tilsynet.


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med tilhørende forskrifter

Prosedyre for tilsyn utført som systemrevisjon revidert 18. mars 2016 Internserien 1/2008 

Retningslinjer for oppfølging og avslutning av tilsyn ved lovbrudd i virksomheter Internserien 8/2011

Meny for planlagt tilsyn med barneverntjenester på Losen (Losen – intranett) 

Tidligere landsomfattende tilsyn med barneverntjenester (Losen – intranett)