Oppgave 5.3.8.21
Alle embetene KLD Tilsyn

Gjennomføre risikobasert tilsyn på eget myndighetsområde og delta i tilsynsaksjoner etter prioritering i Tilsynsplanen for Miljødirektoratet og Fylkesmannen og i henhold til årlig gebyrbudsjett. Veilede og bistå kommuner, bransjer og virksomheter i oppfølging av forurensningsregelverket. 


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/