Oppgave 5.3.9.3
Alle embetene BLD Klagesaksbehandling Helsetilsynet

Fylkesmannen skal behandle klagesaker etter barnevernloven (med forskrifter).


Bakgrunnsinformasjon

Barnevernloven med tilhørende forskrifter