Oppgave 5.4.1.3
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.


Bakgrunnsinformasjon

  • Statistikk og kvalitetsvurdering – oversikt over oppgaver (sett inn lenke til FM-nett - Styringsskriv - VØI)
  • Skoleporten
  • BASIL
  • GSI