Oppgave 5.4.2.3
Alle embetene ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Samarbeide med NAV region om å etablere og følge opp samarbeidsavtaler med universitetene og høgskolene når det gjelder innhold i studietilbud og eventuelle lokale forsøks- og utviklingstiltak.


Bakgrunnsinformasjon