Oppgave 5.1.5.23
Alle embetene KLD Miljø og klima

Veilede kommuner til å kunne stille krav om forsvarlig massehåndtering i arealplanprosesser.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/
http://www.miljokommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/