Oppgave 5.4.1.6
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Bistå Utdanningsdirektoratet i forbindelse med blant annet nominasjoner, regionale konferanser og høringskonferanser. 


Bakgrunnsinformasjon

Dronning Sonjas skolepris