Oppgave 5.1.4.2
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet

Bidra til å gjøre nasjonale strategier, retningslinjer, veiledere, rundskriv og handlings- og tiltaksplaner på folkehelseområdet og innen helse- og omsorgsfeltet kjent og implementert. Det gjelder også for de ulike pakkeforløpene på helse- og omsorgsfeltet, hvor de første pakkeforløpene vil bli  publisert våren 2018.


Bakgrunnsinformasjon

Nasjonale faglige retningslinjer.

Strategier 

Handlingsplan for bedre kosthold

Opptrappingsplan mot vold og overgrep (2017-2021) Strategi for god psykisk helse Mestre hele livet (2017-2022)

I tjeneste for Norge for ivaretakelse av personell før, under og etter internasjonal tjeneste videreføres 

Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord

Veileder for saksbehandling av tjenester etter helse- og omsorgstjenesteloven