Oppgave 5.1.4.11
Alle embetene HOD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester Helsedirektoratet


Fylkesmannen skal bistå og gi faglig veiledning til Husbanken i saksbehandling av søknader til investeringstilskuddet til heldøgnsomsorgsplasser. Dette for å bidra til å
sikre god kvalitet på prosjektene som mottar tilskudd og at det kan gis
forsvarlige og gode tjenester i byggene som mottar tilskudd. I tillegg skal fylkesmannen bidra til å sikre at sykehjem og omsorgsplasser som er innvilget tilskudd er tilpasset personer med demens.


Bakgrunnsinformasjon

Investeringstilskudd til omsorgsboliger og sykehjem - Husbanken