Oppgave 5.1.5.1
Alle embetene KLD LMD Miljø og klima Landbruk og mat

Vannforvaltning:

  • Ha en miljøfaglig samordningsrolle i prosesser knyttet til kunnskapsgrunnlaget for regionale vannforvaltningsplaner, herunder sikre at karakterisering av vannforekomstene er oppdatert, holde fagsystemet Vannmiljø og Vann-Nett oppdatert, videreføre og igangsette delprogram under regionale overvåkingsprogram og ved behov gi råd og veilede andre sektorer, kommuner og vannområder.
  • Bidra i arbeidet i grenseoverskridende vannområder og internasjonale vannregioner.
  • Iverksette tiltak på eget myndighetsområde i tråd med plan og tiltaksprogram.
  • Ivareta landbrukets sektoransvar ved gjennomføringen av vannforskriften.

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/

Nasjonalt miljøprogram
2012. Nasjonale prioriteringer og virkemidler i jordbrukets miljøinnsats: https://www.slf.dep.no/no/miljo-og-okologisk/jordbruk-og-miljo/nasjonalt-miljoprogram/_attachment/19831?_ts=13ad4d53af8&download=true