Oppgave 5.1.5.7
Alle embetene KLD Miljø og klima

Truete arter og naturtyper:

  • Sikre at nødvendige tiltak for trua arter og naturtyper blir gjennomført i tråd med handlingsplaner og faggrunnlag der dette er utarbeidet.
  • Oppdatere fortløpende kunnskap i relevante fagdatabaser og bidra til å utarbeide beslutningsgrunnlag og faggrunnlag.
  • Informere og veilede kommuner og grunneiere

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/