Oppgave 5.1.5.12
Alle embetene KLD Miljø og klima

Fiskeforvaltning:

  • Utføre oppgaver og saksbehandling for å ivareta bestandene av anadrom laksefisk
  • Ivareta allmenhetens adgang til fiske i friskmeldte gyrovassdrag og kalkede vassdrag
  • Samarbeide med fylkeskommunen om innlandsfiskeforvaltningen

Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.fm-nett.no/Miljodirektoratet/Venstremeny/Naturforvaltning/Fiskeforvaltninga/Praktisk-informasjon-om-fylkesmannens-oppgaver/?id=4742&epslanguage=noktoratet.no/