Oppgave 5.1.5.24
Alle embetene KLD Miljø og klima

Fylkesmannen skal ha hatt dialog med alle kommuner og formidlet relevant kunnskap og informasjon. Fulgt opp kommunene for å iverksette nasjonale føringer for tilpasning til klimaendringer.


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/
http://www.miljokommune.no/
http://www.miljodirektoratet.no/