Oppgave 5.1.6.5
FMTL FMNO FMTR FMFI LMD Landbruk og mat

Bruksregler og distriktsplaner:

  • I dialog med distriktsstyrene reagere raskt ved brudd på bruksreglene, i henhold til reindriftslovens bestemmelser.
  • Fortløpende orientere Landbruksdirektoratet om oppdatering og endringer i bruksregler og distriktsplaner.

Bakgrunnsinformasjon