Oppgave 5.1.6.17
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Videreutvikle økologisk landbruk som en del av landbruket i fylket.


Bakgrunnsinformasjon