Oppgave 5.1.6.27
Alle embetene LMD Landbruk og mat

Informere om og administrere skogfondordningen. Kopi av revisjonsberetning sendes Landbruksdirektoratet innen 1.6.


Bakgrunnsinformasjon