Oppgave 5.1.9.4
FMOA FMRO JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Klareringsmyndighet

Fylkesmannen skal ivareta rollen som klareringsmyndighet etter sikkerhetsloven for fylkesmannsembetene, fylkeskommunene og kommunene, inntil nærmere avklaring for overtakelse er fastsatt i eget brev. Videre må embetene gjøre nødvendige forberedelser, etter pålegg fra JD, for overgangen til en sivil klareringsmyndighet.


Bakgrunnsinformasjon