Oppgave 5.1.10.11
Alle embetene LMD Tilskudd og økonomiske virkemidler

Følge opp avvik som avdekkes. Kopi av politianmeldelser sendes til Landbruksdirektoratet.


Bakgrunnsinformasjon