Oppgave 5.2.1.3
Alle embetene HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

Ha oversikt over utviklingen innen det systematiske folkehelsearbeidet i kommunene og fylkeskommunen.


Bakgrunnsinformasjon

Folkehelseloven med forarbeider og forskrifter

Helsedirektoratets nettsider om systematisk folkehelsearbeid