Oppgave 5.2.4.2
Alle embetene LMD Miljø og klima

Bidra til å styrke kunnskapen og gjennomføre informasjonstiltak om reduserte utslipp fra jordbruksdrift.


Bakgrunnsinformasjon