Oppgave 5.2.7.5
Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ha underliggende planverk knyttet til nasjonale beredskapstiltak.


Bakgrunnsinformasjon