Oppgave 5.2.7.6
Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ha systemer for på kort varsel å kunne motta og eventuelt videreformidle varsel og meldinger i henhold til gjeldende rutiner og retningslinjer.


Bakgrunnsinformasjon