Oppgave 5.2.7.12
Alle embetene JD HOD Samfunnssikkerhet og beredskap Helsedirektoratet

Ta initiativ til å følge opp evalueringer etter regionale øvelser og uønskede hendelser for å sikre læring og utvikling. Evalueringsrapporter skal sendes til DSB. 


Bakgrunnsinformasjon