Oppgave 5.2.7.17
Alle embetene JD Samfunnssikkerhet og beredskap

Ivareta arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap innenfor klimaområdet.


Bakgrunnsinformasjon