Oppgave 5.3.1.1
Alle embetene HOD Folk og samfunn Helsedirektoratet

Gi råd og veiledning til politiet, vegmyndighetene, helsepersonell og publikum i spørsmål om helse i henhold til trafikksikkerhet. Fylkesmannen skal behandle søknader om dispensasjon fra førerkortforskriftens helsekrav, samt ta imot meldinger om helsesvikt i forhold til førerkortforskriftens helsekrav og vurdere om politiet skal tilrås inndragning av førerkortet. Førerkortsakene skal registreres i registreringssystemet Trafikk.


Bakgrunnsinformasjon

Lov om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Forskrift om førerkort m.m.

Førerkortveilederen