Oppgave 5.3.2.2
FMTR KD Barnehage og opplæring

Gjennomføre tilsyn og klagesaksbehandling, og informere og veilede om regelverket innenfor barnehagen og grunnopplæringen til Longyearbyen lokalstyre. 


Bakgrunnsinformasjon