Oppgave 5.3.8.21
Alle embetene KLD Miljø og klima Tilsyn

Føre tilsyn, som er gebyrfinansiert, etter tilsynsplan fra Miljødirektoratet og forurensningsloven. Veilede kommuner, bransjer og virksomheter i forurensningsregelverket. Stille krav ved akutt forurensning dersom myndighet blir delegert fylkesmannen i enkeltsaker. 


Bakgrunnsinformasjon

http://www.fm-nett.no/miljodirektoratet/

http://www.miljokommune.no/

http://www.miljodirektoratet.no/