Oppgave 5.4.1.3
Alle embetene KD Barnehage og opplæring

Bidra til god bruk og kvalitet i statistikk- og kvalitetsvurderingssystemene på barnehage- og grunnopplæringsområdet.


Bakgrunnsinformasjon