Oppgave 5.4.2.4
FMOS FMBU FMRO FMTL ASD Helse, omsorg, barnevern og sosiale tjenester

Fylkesmannsembetene i Rogaland, Trøndelag, Østfold og Buskerud skal samarbeide med NAV region og utvalgte høgskoler i spredning av erfaringer fra Praksis og kunnskapsutvikling i NAV kontorene.


Bakgrunnsinformasjon

Praksis og
kunnskapsutvikling i NAV-kontorene:

https://tjenester.nav.no/nav-sok/?5&ord=Praksis+og+kunnskapsutvikling+i+NAV-kontorene